İç Mimarlık

İç mimarlık bütün yaratıcı unsurların bir arada toplanarak bir iç mekân tasarlama sürecidir. Programlanmış iç mekân çalışmaları, kullanım amacına yönelik estetik ve teknik çözümlerle başarıya ulaşır. İç mimarlık işlevsellik ve görsel ambiyansın en uygun şekilde harmanlanarak kullanılmasıdır. Kardeş Grup fark yaratan yapıları tasarlarken yenilikleri ve kullanıcı gereksinimlerini müşterinin isteklerine göre sentezler. Yapıların estetik yenilikçi ve fonksiyonel olması ve bulunduğu mekâna değer katması Kardeş Grup'un tasarım ilkesidir.

İnşaat Mühendisliği

Ülkemiz 1. dereceden deprem kuşağında yer almaktadır. Kardeş Grup olarak yapılması düşünülen yapıların deprem gerçeğini göze alarak zemin mekaniği üzerinde çalışılmış, taşıyıcı sistem tasarıma uygun ve fonksiyonel yapılar yapmaktadır. Betonarme, çelik yapılar ve kompozit yapılar projelendirir.

Proje Yönetimi

Yapıların projelendirilmesinde iç mimari ve mühendislik dallarında projenin takibini yaparak uygulamadaki yanlışlıkları en aza indirir. Kardeş Grup tasarımını yaptığı projeleri tüm detayların ivedilikle hazırlayıp uygulamaya yönelik projeler üretir.

Yüklenici

Kardeş Grup, yapımını üslendiği projeyi uygulama şartlarına ve teknik şartnameye uygun olarak zamanında teslim etmeyi kendine hedef edinmiştir. Yapılan mekânlarda müşterilerin hoşnut olabileceği tasarım mekânları oluşturarak kullanımı kolaylaştırmak amacı taşımaktadır.

TOP